sản phẩm dịch vụ

thông tin liên hệ
Ông Trần Hữu Tuyến
Chủ Doanh Ngiệp
(0613) 891 518 - 0918 256 663

Thu Mua Nhôm Phế Liệu

Thu mua phế liệu nhôm loại 1 ( nhôm cứng, nhôm đá)
Thu mua phế liệu nhôm loại 1 ( nhôm cứng...
Thu mua phế liệu nhôm loại 2 (nhôm dẻo)
Thu mua phế liệu nhôm loại 2 (nhôm dẻo)
Thu mua phế liệu nhôm
Thu mua phế liệu nhôm
Thu mua phế liệu nhôm
Thu mua phế liệu nhôm
Thu mua phế liệu nhôm
Thu mua phế liệu nhôm