sản phẩm dịch vụ

thông tin liên hệ
Ông Trần Hữu Tuyến
Chủ Doanh Ngiệp
(0613) 891 518 - 0918 256 663

DANH MỤC SẢN PHẨM

Thu mua phế liệu nhôm loại 1 ( nhôm cứng, nhôm đá)
Thu mua phế liệu nhôm loại 1 ( nhôm cứng...
Thu mua phế liệu nhôm loại 2 (nhôm dẻo)
Thu mua phế liệu nhôm loại 2 (nhôm dẻo)
Thu mua đồng motor phế liệu
Thu mua đồng motor phế liệu
Thu mua đồng cáp phế liệu
Thu mua đồng cáp phế liệu
Thu mua đồng thau phế liệu
Thu mua đồng thau phế liệu
Thu mua sắt thép phế liệu
Thu mua sắt thép phế liệu
Thu mua sắt thép phế liệu
Thu mua sắt thép phế liệu
Thu mua sắt thép phế liệu
Thu mua sắt thép phế liệu
Thu mua giấy carton phế liệu
Thu mua giấy carton phế liệu
Thu mua giấy carton phế liệu
Thu mua giấy carton phế liệu
Thu mua bao bì phế liệu
Thu mua bao bì phế liệu
Thu mua chỉ, sợi phế liệu
Thu mua chỉ, sợi phế liệu
Thu mua chỉ, sợi phế liệu
Thu mua chỉ, sợi phế liệu
Thu mua phế liệu nhôm
Thu mua phế liệu nhôm
Thu mua phế liệu nhôm
Thu mua phế liệu nhôm
Thu mua bao bì phế liệu
Thu mua bao bì phế liệu
Thu mua chỉ, sợi phế liệu
Thu mua chỉ, sợi phế liệu
Thu mua quần áo tồn kho
Thu mua quần áo tồn kho
Thu mua quần áo tồn kho
Thu mua quần áo tồn kho
Thu mua quần áo tồn kho
Thu mua quần áo tồn kho
Thu mua quần áo tồn kho
Thu mua quần áo tồn kho
Mua thanh lý bàn ghế văn phòng
Mua thanh lý bàn ghế văn phòng
Mua thanh lý điều hòa văn phòng
Mua thanh lý điều hòa văn phòng
Mua thanh lý máy tính văn phòng
Mua thanh lý máy tính văn phòng
Mua thanh lý nội thất văn phòng
Mua thanh lý nội thất văn phòng